top of page
mexico_edited.jpg
ספרות מקצועית | סקירות

סיבוכים המתרחשים במהלך טיפולי שורש: מניעה, אבחנה וטיפול

 

טיפולים אנדודונטיים כגון טיפולי שורש וחידוש טיפולי שורש, מהווים חלק מובנה בכמעט כל תוכנית טיפול שיקומית. האנדודונטיה המודרנית, מאפשרת כיום טיפול שמרני במגוון רחב של מצבים קליניים והחזרה של השיניים לתיפקוד תקין.

השימוש ברנטגן דיגיטלי באנדודונטיה המודרנית

 

אבחנה נכונה היא תנאי מקדים הכרחי בהליך קבלת ההחלטות בעת בניית תוכנית הטיפול, ונחשבת לשלב מפתח לפני ביצוע הטיפול המתאים לכל מצב פתולוגי. באנדודונטיה, השילוב של הערכה קלינית ורנטגנית הוא הכלי הבסיסי והחיוני להשגת אבחנה מדוייקת.

האם כדאי לנסות לשמר את השן הטבעית באמצעות טיפול שמרני או לעוקרה ולהניח שתל במקומה?

 

מטרתה העיקרית של רפואת השיניים היא טיפול ושימור שיניים שניפגעו מתהליכי עששת, ממחלה פריודונטלית או מחבלות למשנן, במטרה לאפשר למטופל תיפקוד דנטלי מלא ושמירה על אסתטיקה. לעיתים למרות הנסיון לטפל ולשמר את השן, אין ברירה אלא לעקור את השן ולהכין שיקום חליפי נתמך שתלים.

Evidence based endodontics

 

ממצאים מדעיים חדשים מעצבים באופן דינאמי את השקפת העולם של העוסקים ברפואה לגבי מצבים רפואיים אותם הם פוגשים יום יום במרפאה, ועל העוסקים ברפואה לעקוב באופן שגרתי ורציף אחר הספרות המקצועית המעודכנת ולהטמיע את מסקנות המידע הרלוונטי החדש בעיסוק הרפואי היום-יומי.

המיקרוסקופ הטיפולי

 

לטיפול האנדודונטי מאפיינים דומים לפרוצדורות רפואיות מיקרו-כירורגיות אחרות. העיקרון הבסיסי של מיקרו-כירורגיה הוא שידיו של הרופא מסוגלות לבצע מניפולציות מדוייקות ביותר כל עוד עיני הרופא מסוגלות לראות בהגדלה את שדה העבודה המטופל. באנדודונטיה חוסר יכולת לזהות ולטפל בצורה טובה בכל מערכת תעלות השורש עלול להוביל לכשלון הטיפול.

אולטרא סוני

 

השימוש הראשון באנרגיה אולטרא-סונית (US) ברפואת שיניים היה עבור הכנת חללים בשיניים. אולטראסאונד היא אנרגיית קול בתדירות שהיא מעבר לטווח השמע של האדם (20 kHz).

כירורגיה אנדודונטית | 'אפיסקטומי'

 

המטרה המרכזית של כירורגיה אנדודונטית (אפיסקטומי) היא למנוע דלף של חיידקים ותוצריהם מתוך מערכת תעלות השורש אל הרקמות הפריאפיקליות, בשיניים עם מחלה סאב-חודית.

ניהול סיכונים באנדודונטיה

 

"סיכון" מוגדר כארוע העלול להתרחש שלא על פי התכנון וכתוצאה ממנו ייגרם נזק היכול להיות גופני, כספי ועוד. "ניהול סיכונים" הוא הליך ההתנהלות השוטפת, שמטרתו למנוע ולזהות סיכונים, להעריך את משמעות התרחשותם, וכן עוסק בהערכות להתמודדות עימם.

bottom of page