top of page

ניהול סיכונים באנדודונטיה

רשלנות רפואית במהלך טיפולים אנדודונטיים מהווה אחד מהגורמים העיקריים להגשת תביעות בגין רשלנות מקצועית רפואית ברפואת השיניים (1), ומהווה קרוב ל- 20% מכלל תביעות הרשלנות הרפואית ברפואת השיניים בכלל (2-3).  
בעבודות מחקר אפידמיולוגיות במדינות שונות ברחבי העולם נמצא כי איכות הטיפול האנדודונטי הנפוצה באוכלוסיה הכללית נמוכה יחסית (4-5), ומובילה לעיתים לתוצאות טיפוליות לא טובות ולהתפתחות סיבוכים. בעקבות סיבוכים אלו נדרש לעיתים לבצע התערבויות טיפוליות אנדודונטיות נוספות. לעיתים קרובות, נדרשת אף התאמה מחדש של כל התוכנית השיקומית ולעיתים יש אף הכרח בעקירת השיניים (6-9). המטופל אף עלול לסבול מנכות זמנית או קבועה, ובכך עלול המצב המסובך ממילא, להסתבך עוד יותר (10-13).  
שגיאות ותקלות במהלך הטיפול שעלולות להוביל להגשת תביעת רשלנות רפואית, יכולות להתרחש עוד לפני שהטיפול התחיל, בשלב הבדיקה הראשונית והכנת תוכנית הטיפול. תקלות נוספות יכולות להתרחש מאוחר יותר במהלך הטיפול או אף לאחריו. לעומת זאת, לעיתים לא קיים קשר מובהק של "סיבה ותוצאה" בין תקלה טיפולית לכשלון טיפולי. למשל, שבר של מכשיר אנדודונטי במהלך טיפול שורש לא מהווה כשלעצמו גורם ישיר לכשלון טיפולי. אולם, הוא בהחלט עלול להגדיל את הסיכוי לכשלון טיפולי, שכן הוא עלול לפגום  ביכולת הרופא לטפל בצורה יעילה בתעלות שורש מזוהמות (14).   
הגשת תביעה בגין רשלנות רפואית מהווה סימן מובהק לקריסת התקשורת והאמון שבין הרופא למטופל (15). לצורך תאום ציפיות, ישנה חשיבות עצומה לדון עם המטופל מראש על הסיכונים האפשריים בטיפול ועל החלופות האפשריות לטיפול המוצע, כל זאת כאמור עוד לפני שהטיפול החל במהלך תהליך השגת "הסכמה מדעת" לטיפול המוצע (15).
תיעוד מפורט ומדוייק של כל הליך האבחנה והטיפול, לרבות קשיים צפויים וכאלו שהופיעו במהלך הטיפול, יכולים לסייע מאוד בהמשך במידה ויגרם סיבוך או כשלון טיפולי. במידה ובמהלך הליך קבלת ההחלטות לגבי טיפול אנדודונטי מתעוררים לבטים שונים, ובמיוחד במקרים טיפוליים מורכבים, מומלץ להוועץ ולהעזר במומחה לאנדודונטיה על מנת "להקדים תרופה למכה" ולצמצם את הסיכון לסיבוכים וכשלונות טיפוליים (16), העלולים להוביל להגשת תביעות בגין רשלנות רפואית כנגד הרופא המטפל.

שבר שורש אורכי (VRF)

שורש מזיאלי של טוחנת תחתית

1] כיס חניכיים עמוק וצר
(צילום "טרייסינג")

2] אבחנה: שן 36

1]

1]

רשימת ספרות:

1. Selbst AG. Understanding informed consent and its relationship to the incidence of adverse treatment events in conventional endodontic therapy. J Endod. 1990 Aug;16(8):387-90.
2. Hapcook CP, Sr. Dental malpractice claims: percentages and procedures. J Am Dent Assoc. 2006 Oct;137(10):1444-5.
3. Rene N, Owall B. Dental malpractice in Sweden. J Law Ethics Dent. 1991;4:16-31.
4. Kirkevang LL, Orstavik D, Horsted-Bindslev P, Wenzel A. Periapical status and quality of root fillings and coronal restorations in a Danish population. Int Endod J. 2000 Nov;33(6):509-15.
5. Loftus JJ, Keating AP, McCartan BE. Periapical status and quality of endodontic treatment in an adult Irish population. Int Endod J. 2005 Feb;38(2):81-6.
6. Iqbal MK, Kim S. A review of factors influencing treatment planning decisions of single-tooth implants versus preserving natural teeth with nonsurgical endodontic therapy. J Endod. 2008 May;34(5):519-29.
7. Torabinejad M, Goodacre CJ. Endodontic or dental implant therapy: the factors affecting treatment planning. J Am Dent Assoc. 2006 Jul;137(7):973-7; quiz 1027-8.
8. Johnson BR WD. Periradicular Surgery. In: Cohen S HK, editor. Pathways of the Pulp. 9 ed. St. Louis: Mosby; 2006. p. 724-85.
9. Tsesis I, Rosen E, Schwartz-Arad D, Fuss Z. Retrospective evaluation of surgical endodontic treatment: traditional versus modern technique. J Endod. 2006 May;32(5):412-6.
10. Sharma S, Hackett R, Webb R, Macpherson D, Wilson A. Severe tissue necrosis following intra-arterial injection of endodontic calcium hydroxide: a case series. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2008 May;105(5):666-9.
11. Battrum DE, Gutmann JL. Implications, prevention and management of subcutaneous emphysema during endodontic treatment. Endod Dent Traumatol. 1995 Jun;11(3):109-14.
12. Kleier DJ, Averbach RE, Mehdipour O. The sodium hypochlorite accident: experience of diplomates of the American Board of Endodontics. J Endod. 2008 Nov;34(11):1346-50.
13. Pelka M, Petschelt A. Permanent mimic musculature and nerve damage caused by sodium hypochlorite: a case report. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2008 Sep;106(3):e80-3.
14. Lin LM, Rosenberg PA, Lin J. Do procedural errors cause endodontic treatment failure? J Am Dent Assoc. 2005 Feb;136(2):187-93; quiz 231.
15. Bjorndal L, Reit C. Endodontic malpractice claims in Denmark 1995-2004. Int Endod J. 2008 Dec;41(12):1059-65.
16. Zinman EJ. Endodontic records and legal responsibilities. In: Cohen S HK, editor. Pathways of the Pulp. 9 ed. St. Louis: Mosby; 2006. p. 400-58.

2]

3]

2]

3]

2]

3]

bottom of page